Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu ‘Sema’

17 Ekim 2017 tarihinde Şukur Hesenzade tarafından oluşturulan Turaci Dans Topluluğu, 2019 yılında Bakü’de düzenlenen etkinlikte Türk madalyası kazanmıştır. Birçok devlet etkinliğinde dans yarışmalarına katılmış, Bakü Dans Derneği’nin düzenlediği dans yarışmasında kupa kazanmıştır. Dans grubunun asıl çıkış yeri Agdam yöresi, Kuzanlı yerleşimidir. Hedefi, Azerbaycan sanatını dünyaya tanıtmaktır.

Bosna Hersek-Kud ‘Biser’ Tojšići

Kültür ve Sanat Derneği BISER’in folklor, müzik, drama, koro gibi çeşitli bölümlerde yaklaşık 120 üyesi vardır. “BISER” Tojšići, Bosna Hersek’te başlayıp, bölgenin kültürünü aktarmıştır. Make- donya, Karadağ, Kosova, Türkiye, Sırbistan, Hırvatistan, Macaris- tan’da performanslar sergilemişlerdir. Birçok yardım konseri düzenlemişlerdir. Valjevo-Sırbistan’da düzenlenen Small Golden Shoe (Küçük Altın Ayakkabı) ödülünü iki kez kazanmışlar, Yerel Topluluk Tojšići ve Kalesija Belediyesi’nden ödüller almışlardır.

Bulgaristan-Profesyonel Halk Dansları Topluluğu ‘Iskra’

“Iskra” 1960’da amatör bir grup olarak kurulup, 1989’dan itibaren profesyonel sanatçılarla faaliyet göstermeye başlamıştır. Topluluğun repertuvarı, ülkenin tüm folklorik bölgelerinden şarkılar, enstrümental parçalar ve müzik-dans eserlerinden oluşmaktadır. “Iskra” gösterisi; mükemmel kültürü, özel ulusal kostümleri ve süslemeleriyle sadece ülkedeki konser sahnelerin- de değil, uluslararası folklorik festivallerde ve yarışmalardaki sayısız gösterileriyle hayranlarını büyülemiştir.

Gürcistan-“Lechkhumi”

“Lechkhumi” topluluğu, 35 yıldır Lechtsum Belediyesi’nde varlığını sürdürmektedir. Topluluk, dünya çapında çeşitli festival- lere katılmaktadır. Sadece Gürcü halk oyunlarını içermektedir.

‘İran Elçin Dans ve Müzik Grubu’

İran Elçin Dans ve Müzik Topluluğu, 2002 yılından itibaren halk oyunları üzerine resmî faaliyetlerine başlamıştır. Grup; Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan, Rusya, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs’ta düzen- lenen uluslararası festivallere 42 kez katılmış, Türkî halk sanatını temsil etmiş, kültürel sanatsal ödüller ve diplomalar almıştır. İran Elçin Dans ve Müzik Topluluğu, alanında uzman 30 dansçı ve müzisyeniyle Esenyurt Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılmaya hazırdır.

Karadağ-Kültür ve Sanat Topluluğu ‘Duga’

Karadağ, Doğu ve Batı’nın kesiştiği noktada benzersiz bir konuma sahip antik bir ülkedir. Grup DUGA, Karadağ’ın kültürel ve folklorik çeşitliliğinin tüm yelpazesini temsil etmekten gurur duymaktadır. ‘Gökkuşağı’ anlamına gelen DUGA, 2002 yılında Koreografı ve Yönetmen Maja Dakic tarafından kurulmuş bir kültür sanat derne- ği ve halk topluluğudur. DUGA, dünya çapında 30’dan fazla uluslararası festivale katılarak sahne almaktadır.

Kazakistan-Halk Dansları Topluluğu ‘Taldykorgan Auenderi’

Taldykorgan Auenderi, 1999 yılında kurulmuştur. Birçok yerel bölgeden dansları vardır. Birkaç ülkeden ödül almışlardır. Ukray- na, Almanya, Rusya ve Türkiye’de bilinmektedir. Yarışmalara, ülkelerini tanıtmak için katılmaktadır.

Kuzey Makedonya-Halk Dansları Topluluğu ‘Ibe Palikuqi’

Halk dansları topluluğu “Ibe Palikuqi”, 1979 yılında kurulmuştur. Makedonya Cumhuriyeti’nin en ünlü halk dansları toplulukların- dan biridir. “Ibe Palikuqi” kuruluşundan bu yana Makedonya’daki Arnavut folklorunun güzelliklerini temsil etmiş ve geliştirmiştir. Uzun yıllar boyunca birçok ulusal ve uluslararası etkinlik ve festivalde yer almış, 700’den fazla konser düzenlemiştir. 50’den fazla televizyon kanalında yer almışlardır.

Kuzey Osetya -Halk Grubu ‘Ritmi Gor’

Osetya’nın modern topraklarında Alanlar, İskitler ve Sarmatyalıla- rın torunları olan Osetler yaşamaktadır. Oset dansları, köy halkının geleneklerinin bir yansımasıdır. Şu anda Alanlar, koreog- rafik geleneklerini korunmakla kalmayıp genç nesiller arasında da yayılmaktadır. “Golden Fleece” (Altın Post) topluluğu 2003 yılında faaliyete başlayıp birçok uluslararası yarışma ve festivale katılıp ödüller kazanmaktadır. Topluluğun amacı, Osetya’nın dans kültürünü dünya çapında temsil etmektir.

Meksika-Femexart Dans Grubu

Nikniuuan Folklorico, mezun olmuş BF-TEC-CEM öğrencilerinin ulusal ve uluslararası turlar yapması için 2008’de Meksika’da kurulmuştur. Nikniuuan Folklorico, Felipe Villanueva Tiyatrosu, Azcapotzalco Forumu, Meksika’daki Tec de Monterrey gibi ulusal ve uluslararası forumlara, WAPA EDO. MEX gibi enstitüler ile organizasyonlar için Festivallere ve Uluslararası Dans Günleri’ne ve “Arreando Danza” gibi farklı yerlerdeki festivallere katılım sağlamıştır.

Sırbistan-‘Kud’ Mladih Novi Pazar

KUD Mladih Novi Pazar, 2018 yılında Sırbistan’da kuruldu. Toplu- lukta halk oyunları bölümünün yanı sıra geleneksel şarkıları söyleme, çalgıları çalma ve koro bölümleri de yer almaktadır. Toplulukta 5 yaşından 60 yaşına kadar yaklaşık 500 üye bulun- maktadır. Beş yıl içinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Kırgızistan, İspanya, Yunanistan ve Balkanlar’da, 30’a yakın uluslararası sahnede, katılım gerçekleştirdik.

Ürdün-Wadaq Halk ve Gösteri Sanatları Topluluğu

Ekip, halk oyunları ve geçit töreni kültürünü yaymak, kültürel miras sanatlarını güçlendirmek amacıyla 12.05.2018’de kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana Majesteleri Kral Abdullah II İbn Al Hüseyin’in himayesinde Birleşik Arap Emirlikleri ile iş birliği içinde çalışmışlardır. Topluluk ulusal konferanslarda, Nar Festivali’nde ve hayır kurumlarının gösterilerinde yer almıştır.

Ukrayna-Halk Dansları Grubu ‘Gloria Bay’

‘’Gloria Bay‘’ halk dansları grubu, 2007’de Baykovets Köyü Sanat Evi’nde kurulmuştur. Topluluk, yaşları 16 ila 25 arasında değişen 70 dansçıdan oluşmaktadır. Ulusal Ukrayna danslarını ve farklı bölgelerinin koreografilerini sergilemektedir. Topluluk Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan ve Polonya festivallerin- de sahne almış, büyük başarı elde etmiş; bölgesel, ulusal ve ayrıca uluslararası festival ve yarışmalarda ödül almıştır.

Yunanistan-‘Sirtaki’

Ulusal Yunan dansı sergileyen ‘’Sirtaki’’ topluluğu, 2001’de kurulduğu günden itibaren sürekli olarak Yunan dansını geliştirip yaymaya devam etmektedir. Topluluk, Yunanistan’da ve yurt dışında çeşitli ulusal kültür festivallerine düzenli olarak katılmak- tadır. Ülkenin kültürünün bir parçasını, diğer katılımcı ve izleyici- lerle paylaşmak amacıyla Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali’ne katılmaktadır.

HALL VIEW Lecture Halls

STAY INFO Others Facilities

Transportation

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

Accommodation

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

Healthy Food

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

REACH US Get Direction to the Event Hall

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?