Azerbaycan/Azerbaijan

“Dans Azerbaycan”

2020 yılında kurulan grup; Asya Kıtası’ndan Amerika Kıtası’na kadar birçok ülkede gösteriler düzenlemiştir. Farklı ülkelerde katıldığı dans yarışmalarında çeşitli başarılar elde eden grubun amacı; Azerbaycan halk danslarını dünyaya tanıtmaktır.

The group established in 2020 and it has organized performances in many countries from Asia to the Americas. The purpose of the group, which has achieved various successes in dance competitions in different countries, is to introduce Azerbaijani folk dances to the world.

Bosna Hersek/Bosnia Herzegovina

“Ivan planina”

KUD “Ivan planina” 1949 yılında kuruldu ve önümüzdeki yıl 75. yıldönümünü kutlayacak. Topluluk; Bosna Hersek’te birçok gösteri ve folklor festivalinde sahne aldığı gibi Türkiye, Polonya, Macaristan, Makedonya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya ve Fransa’daki festivallere de katılarak önemli başarılar elde etti.

KUD “Ivan planina” was founded way back in 1949 and next year marks its 75th anniversary. The company has also experienced more significant successes in the last few years, where it takes part in festivals in Turkey, Poland, Hungary, Macedonia, Croatia, Serbia, Romania and France. They perform at many shows and folklore festivals in Bosnia and Herzegovina.

Bulgaristan/Bulgaria

“Hopni Mi, Tropni Mi”

“Hopni mi, tropni mi” folklor oluşumu, Bulgar folklorunu ve kültürünü araştırmak ve korumak amacıyla 2018 yılında Bulgaristan’ın Sevlievo kentinde kurulmuştur. Koreograflar ve kulüp liderleri Benyo Penev ve Plamen Hristov’dur. Oluşumun temel amacı Bulgar dans sanatının büyüsünü ifade etmektir. Topluluk; geçtiğimiz beş yıl boyunca birçok bölgesel, ulusal ve uluslararası folklor festivaline katılmıştır.

The folklore formation “Hopni mi, tropni mi” was established in 2018 in Sevlievo, Bulgaria in order to search and preserve Bulgarian folklore and culture. Choreographers and club leaders are Benyo Penev and Plamen Hristov. The main purpose of our formation is to express the magic of Bulgarian dance art. Over the past five years we participated in several regional, national and international folklore festivals.

Cezayir/Algeria

“Ahl el fen”

Ahl el fen, sahne sanatlarında uzmanlaşmış bir kültür derneğidir. 2016 yılında Cezayir’in başkenti Cezayir’de sanatçı ve dernek başkanı Bayan Nassrine Bourahla tarafından kurulmuştur. Dernek, dans faaliyetleri dışında müzik ve tiyatro çalışmaları da sunmaktadır.

Ahl el fen is a cultural association specializing in performing arts, it was created in 2016 by the artist and the president of the association Mrs. Nassrine Bourahla, located in the city center of the capital of Algeria (Algiers ), the association is multidisciplinary and offers dance, music and theater.

Dağıstan/Daghistan

Dağıstan Yıldızları

Topluluk 1989 yılında Dağıstan Işıkları şehrinde kuruldu. Ekip; Tüm Birlik Halk Sanatı Festivali’nde ve Moskova’daki Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali’nde (1995) ödül kazandı. Topluluk, Moskova’da All-Union Halk Dansları Yarışması’nda sahne aldıktan üç yıl sonra Halk Topluluğu unvanını aldı. Birçok uluslararası festivale katılan topluluk; Petersburg’da düzenlenen X. Dünya Halk Dansları Gençlik ve Öğrenci Festivali’nde ödül kazandı.

Dagestan Lights

The ensemble was organized in 1989 in the city of Dagestan Lights and became a laureate of many International and All-Union folk art festivals, as well as the World Festival of Youth and Students in Moscow (1995.)

Three years after performing in Moscow at the All-Union Folk Dance Competition, the ensemble received the title of Folk Ensemble. In 1998 , he became a laureate of the X World Festival of Youth and Students in Folk Dance in St. Petersburg.

Gürcistan/Georgia

“Imedi”

“Imedi” koreografi topluluğu 2002 yılında kurulmuştur. Topluluk 21 yıldır Gürcistan’da ve çevresindeki kültürel etkinliklerde başarıyla sahne almaktadır. Topluluk, birçok ulusal ve uluslararası yarışma ve festivalin galibi olmuştur. 11 Mayıs 2023 tarihinde topluluk için kendilerine özel ödül verilmiştir.

“Imedi” choreographic ensemble was founded in 2002. For 21 years the ensemble has been successfully performing at cultural events in and around Georgia. The ensemble has been the winner of many republican and international competitions-festivals. A personal star was opened for the ensemble on May 11, 2023.

İran/Iran

“Papagali Tebriz”

Tebriz’de yer alan ritmik dans ve müzik grubu Papagali Tebriz, 2016 yılında Reza Hampa tarafından kurulmuştur. Papagali Tebriz Sanat Grubu, İran kültürünü 100’den fazla sanal ders ve konferans aracılığıyla yabancı ülkelerde tanıtmaya yönelik çalışmalarda yer almıştır. Ayrıca, 2022 yılında “Papagali Tebriz” Dans Grubu, Birleşmiş Milletler tarafından Özbekistan’da düzenlenen Lezgi Dans Festivali’nde İran’ı temsil etmek için davet edilmiştir.

“Papagali Tabriz”, rhythmic dance and music group based in Tabriz, was founded in 2016 by Reza Hampa. “Papagali Tabriz” Art Group has been involved in promoting Iranian culture in foreign countries through more than 100 virtual lectures and conferences. Moreover, in 2022, “Papagali Tabriz” Dance Group was invited by the United Nations to represent Iran at the Lezgi Dance Festival in Uzbekistan.

KKTC/TRNC

Akdoğan Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu 

KKTC Gençlik Dairesi, Akdoğan Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu 2010 yılında kuruldu. Akdoğan Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu; gerek yurt içindeki ulusal festivallerde gerekse yurt dışından almış olduğu davetlerle katıldığı Portekiz, Makedonya, Romanya, Bosna Hersek ve Türkiye’de yapılan uluslararası festivallerde ülkemizi ve Kıbrıs Türk folklorunu başarılı bir şekilde temsil etmiştir.

Youth Department Akdoğan

TRNC Youth Department Akdoğan youth center folk dance ensemble was established in 2010.

It has successfully represented both in national festivals in the country and international festivals with the invitations it received from abroad.

It has successfully represented our country and Turkish Cypriot Folklore in international festivals held in Portugal, Macedonia, Romania, Bosnia and Herzegovina and Turkey.

Kuzey Osetya / North Ossetia

Osetya’nın Yıldızları

Örnek sanat grubu “Iry Stalyta” (Osetya’nın Yıldızları) Kuzey Osetya-Alania Cumhuriyeti, Vladikavkaz’da 2014 yılından beri varlığını sürdürmektedir. Sanat yönetmeni Anna Andreevna Smirnova, eğitmenler ise Bestaeva Zhanna Botazovna ve Güney Osetya Cumhuriyeti Onur Sanatçısı Satsaev Atsamaz Almakhsitovich’tir.

Topluluk, 2022 Halk Dansları Rusya eş şampiyonu, 2022 Rusya Şampiyonası ve Kafkas Dansları gümüş madalyası ve ayrıca Tüm Rusya ve uluslararası festival yarışmalarının Grand Prix kazananıdır.

“Iry Stalyta”

Exemplary art group «Iry Stalyta»(Stars of Ossetia) Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz has existed since 2014. The art director is Anna Andreevna Smirnova, the tutors are: Bestaeva Zhanna Botazovna and the Honored Artist of Republic of South Ossetia Satsaev Atsamaz Almakhsitovich.

The ensemble is the Vice-Champion of Russia in folk dances 2022, the Silver medalist of the Russian Championship and Caucasian dances 2022, and also the winners of the Grand Prix of All-Russian and international festival competitions.

Letonya / Latvia

The group BALTI

BALTI grubu Letonya’nın Babīte bölgesinden gelmektedir. BALTI Grubu, Letonya’nın en popüler gruplarından biridir. Topluluk sanatsal rehberlik alanında çalışmaktadır. BALTI’nın repertuarı çoğunlukla; sözleri ve melodileri Balt halkının eski kültüründen kaynaklanan Letonya halk şarkılarının ve dans melodilerinin farklı düzenlemelerinden oluşmaktadır.

The group BALTI comes from Latvia, Babīte region. It is one of the most popular groups of the kokle players in Latvia. The ensemble works under the artistic guidance of art. The repertoire of BALTI is made up mostly of different arrangements of Latvian folk songs and dance melodies, the lyrics and melodies of which originate in the ancient culture of the population Balts.

Polonya / Poland

Poltex Şarkı ve Dans Topluluğu

1961 yılında Łódź’daki pamuk endüstrisinde kurulan Poltex, şarkı ve dans topluluğudur. Şu anda Łódź’daki J. Tuwim Gençlik Sarayı’nda faaliyet göstermektedir. Çocuk gruplarından yetişkin gruplarına kadar her yaştan 150’den fazla dansçıyı bir araya getiren grup; Avrupa, Asya ve Afrika’da birçok festivale katılarak çok sayıda ödül ve unvan kazanmıştır.

The Poltex Song and Dance Ensemble

We are the Poltex Song and Dance Ensemble, founded in 1961 at the Cotton Industry in Łódź. Currently, we are based at the J. Tuwim Youth Palace in Łódź. We associate over 150 dancers of all ages, from children’s groups to adult groups. We participated in many festivals in Europe, Asia and Africa. We are winners of many awards and laureate titles.

Rusya / Russia

“Russia Cossacks”

Kulübümüz, halk sanatı aracılığıyla Rus Kazaklarının geleneklerini, yaşamını, kültürünü öğrenen ve koruyan Rusya’daki üç milyondan fazla çocuğu ve genci bir araya getiriyor. Arkadaşlarımız dünyada binden fazla yaratıcı gruptan oluşuyor. Bizleri, yaratıcı yaşam ve uzun bir dostluk birleştiriyor. Uluslararası ödüllerimizin temelinde dünya halklarının Rusya’ya ve kültürüne duyduğu sevgi ve saygının yattığını düşünebiliriz. Biz aynı dili konuşuyoruz; yeryüzünde barışın dilini!

Our club unites more than three million children and young people of Russia, who study and save the traditions, life and culture of Russian Cossacks through the folk art. Our friends are over 1000 creative groups in the world. We are united by the creative life and a long friendship. We can consider that our international awards lie in love and respect of the peoples of the world to Russia and its culture. We speak the same language – the language of the peace on the earth!

Russia and Greece, as well as in numerous events in Serbia, especially in Novi Pazar and its surroundings.

Sırbistan / Serbia

KUD Mladih Novi Pazar

KUD Mladih Novi Pazar, Eylül 2017’de kurulmuştur. Bünyesinde 550 üye bulunmaktadır (7 topluluk). KUD, Sırbistan Cumhuriyeti’nin ve Novi Pazar’ın temsilcisi olarak; Türkiye, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, İspanya, Karadağ, Hırvatistan, Kıbrıs, Rusya ve Yunanistan’da birçok uluslararası etkinlikte yer aldı. Sırbistan’da ve özellikle Novi Pazar ve çevresinde çok sayıda etkinliğe katıldı.

KUD mladih Novi Pazar was founded in September 2017. It has 550 members (7 ensembles). KUD, as a representative of R. of Serbia and Novi Pazar, took part in international events in: Turkey, N. Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Spain, Montenegro, Croatia, Cyprus, Russia and Greece, as well as in numerous events in Serbia, especially in Novi Pazar and its surroundings.

Tayland / Thailand

Samsen Wittayalai Dans Grubu

Samsen Wittayalai Okulu, 1955 yılından bu yana Eğitim Bakanlığı’nın gözetimi altında kurulan büyük bir lisedir. Okul, Tayland kültürü hakkında bilgi kaynağı ve bu kültürü koruma aracı olarak işlev gören bir kültür merkezine sahiptir. Kültür merkezinin faaliyet alanları arasında geleneksel Tay müziği ve geleneksel Tay dansları gibi hem klasik tarzda hem de halk sanatı performansları yer almaktadır.


The Samsen Wittayalai Dance Group

Samsen Wittayalai School is a large high school under the supervision of the Ministry of Education, Established since 1955. The School has a Cultural Centre which functions as a source of knowledge about, and a means to preserve Thai culture. The areas covered under the Cultural Centre’s operations include, performing arts of traditional Thai music and traditional Thai dances, both in the classical styles and folk art performances.

Yunanistan / Greece

Argostoli Yunan Kadınlar Lisesi

Argostoli Yunan Kadınlar Lisesi, 1911’de kurulan Argostoli Rum Kadınlar Birliği’nin 56 şubesinden biridir. Yunan Kadınları Lisesi Argostoli 1925 yılında kuruldu ve o zamandan beri Kefolanya’nın kültürel yaşamında sürekli ve dinamik bir yapıya sahip oldu. Grubun amacı; geleneksel halk yaşamının tüm unsurlarının (danslar, şarkılar, gelenekler, kostümler vb.) diğer ulusların ve özellikle de komşularının kültürleri ile birlikte incelenmesi, yayılması ve korunmasıdır.

The Lyceum of Greek Women of Argostoli

The Lyceum of Greek Women of Argostoli is one of the 56 branches of the Lyceum of Greek Women in Greece founded in 1911. The Lyceum of Greek Women of Argostoli was founded in 1925 and since then it has a continuous and dynamic presence in the cultural life of Kefalonia. Its purpose is the study, preservation and dissemination of all elements of folk traditional life (dances, songs, customs, costumes, etc.) in combination with those of other nations and especially our neighbors.

Türkiye / Türkiye

Esenyurt Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu

Esenyurt Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 2018 yılından itibaren belediye bünyesindeki kültür merkezlerinde halk oyunları dersleriyle faaliyet göstermektedir. Anadolu’nun tüm renklerini içinde barındıran grubumuz, ülkemizin tüm bölgelerinden halk oyunlarını sergilemektedir. Belediyemizin düzenlemiş olduğu ulusal ve uluslararası festivaller çerçevesinde birçok projede yer almıştır.

Esenyurt Municipality Folk Dance Group has been operating in the cultural centers of the municipality with folk dance lessons since 2018. Our group, which includes all the colors of Anatolia, performs folk dances from all regions of our country. Our ensemble took part in many projects within the framework of national and international festivals organized by our municipality.

HALL VIEW Lecture Halls

STAY INFO Others Facilities

Transportation

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

Accommodation

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

Healthy Food

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

REACH US Get Direction to the Event Hall

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?